Damızlık manda yetiştiriciliği hibe programı 1 Haziran itibariyle başlamıştır

Damızlık manda yetiştiriciliği ne hibe programı 1 Haziran itibariyle başlamıştır

İtalya'dan 270 günde 2,5/3 ton süt verebilen damızlık manda ithalatımız başlamıştır. 

Her bir yetiştirici minimum 10 adet hayvan alabilmektedir. Direk İthalat yapabilmektedir. Yani üç kişi bir araya geldiğinde bir tır manda yüklemesi yapıp, Türkiye teslimi yapabiliyoruz. 

Bu büyük bir fırsat ayrıca bir kere doğmuş ikinci yavrusuna gebe manda ithal edebiliyorsunuz. 

Gebe olmayan boş manda ithal edebiliyorsunuz. 

Biliyorsunuz mandalar 20 aylıkken tohumlama yaşına geliyorlar ve  gebelikleri 11 ay sürüyor dolayısıyla o dört aylık gebelikte bir manda üç yaşında olmuş oluyor. Özellikle mandacılık yapmak isteyipte kaliteli manda bulamayanlar için ciddi bir fırsat. 

Ülkemizde yeterli miktarda manda bulunmamaktadır. Manda nüfusu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar damızlık manda ithal edilmesinde bir sakınca yoktur. 

Yeterli sayıya ulaşıldığında ithalat kapatılmalı ve içerde üretim devam etmelidir. Özellikle mandaların yaşam alanları başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Manda üretiminde söz sahibi olan illerimiz bu kültürleri yaşatmalıdır. 

 

30 Haziran'da sona erecek olan bu programa şartları müsait olanlar başvurabilir
 

Detaylar tarım bakanlığın internet sitelerinde var.

 

ilgili haberlerden bir tanesi şöyle

"150 Baş Kapasiteli Damızlık Manda Düvesi Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ destekleme başvuruları başladı.  

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdür V. Nail KIRMACI "2017 yılı için  Proje kapsamında başvurular 01 Haziran 2017 tarihi itibariyle başlamış olup 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir. Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi ile damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının arttırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın gelişmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır." dedi

Başvuracak gerçek ve tüzel kişi üreticiler Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olması gerekmektedir. Üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin yatırımları desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak olan inşaat yatırım, alet ekipman (gübre sıyırıcı, yem karma makinası) ve hayvan alımının %50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Hayvancılık Genel Müdürlüğünün http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM internet sitesinde yayımlanan Uygulama Rehberinde belirlenen kriterler doğrultusunda başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat edecekler. Başvurular yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.

Başvuru dönemi itibari ile hibe tutarı üst sınırı Kurulacak damızlık işletmesi yatırımlarında 525 Bin TL, makine-ekipman alımı tutarı 75 Bin TL, dişi manda alımında ise 750 bin TL'lik tutarın %50 sini geçmeyecektir."

Tarımpusulası.