ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ

ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ

 

Ziraat Bankası tarafından, Banka – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

 

▪️Gençlere tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek,
▪️Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek,
▪️Tarım alanında gençlere girişimcilik bilinci kazandırmak üzere geliştirilmiştir.

♦️ Tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmak için gençlere; 
▪️Tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı,
▪️Tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi,
▪️Halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı,
▪️Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

♦️ Başvuru Şartları
▪️Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
▪️Türkiye'de yerleşik olmak
▪️18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak
▪️Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek
▪️Asgari lise mezunu olmak
▪️Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak
▪️Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak
▪️Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

♦️ Başvurularda Öncelik Verilecekler
▪️Kadın çiftçiler/çiftçi adayları
▪️Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları
▪️Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar

♦️ Program Ankara'da başlamış olup; Bursa, Adana ve Şanlıurfa illeri için de başvurular alınmaktadır.

♦️İlk olarak Büyükbaş Süt Hayvancılığı konusunda eğitimlere başlanacak; daha sonra farklı konularda da eğitimler düzenlenecektir.