Reygras ekimi tüm hızıyla devam ediyor

Reygras ekimi tüm hızıyla devam ediyor
45 gün önce tohum alıp beken bu kardeşiniz şimdi hayvanlarını otlatmaya başladı
Muhtemelen Aralık ayı sonuna kadar otlatmaya devam edecek
Yemci ile işi yok
Üstelik tüm imkansızlıklar içerisinde bu ekimi gerçekleştirdi
Mibzer yok
El ile ekim yaptı
Tarlayı istediği gibi süremedi istediği kadar gübre atamadı
Sonuç ortada
Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sizi önce Allah sonra ot kurtarır
Geç kalmadan otunuzu ekin

https://wa.me/905551404610

0 555 140 46 10
0 555 140 46 11
0 212 709 46 10