EŞREF ŞEKERLİ AKILLI SIVI GÜBRELERİ YABANCI OT İLAÇLARIYLA KULLANILABİLİR Mİ?

EŞREF ŞEKERLİ AKILLI SIVI GÜBRELERİ YABANCI OT İLAÇLARIYLA KULLANILABİLİR Mİ?

Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN

www.esrefsekerli.com

Ilıman ve kurak bir kış sezonu yaşıyoruz. Zaten kısıtlı su kaynaklarının yabancı otlar tarafından kullanılması riskleri daha da artırabilmektedir. Yabancı otlarla mücadelede kültürel önlemlere başvurmak her zaman daha ucuz ve etkindir. Bu nedenle temiz tohumluk kullanılması münavebe veya rotasyona değişik kültür bitkilerinin alınması, tarla temizliği, tarım alet ve makinelerinin temizliği gibi önlemler kültürel önlemlerin başında gelir.  Ancak çoğu zaman kültürel önlemler ihmal edilmekte ve ilaçlı mücadele kaçınılmaz olmaktadır. Genelde buğday ve arpa gibi tahılların kardeşlenmeye başladığı bu dönem yabancı ot rekabetinin en hassas olduğu dönemdir. Bu nedenle yabancı ot görülen tarlalarda kimyasal mücadele ekimden 45-50 gün sonra yapılabilir.  Örneğin buğdayda yabancı ottan dolayı verim kayıplarının normal şartlarda %20-30 civarında olabileceği (1) yabancı ot mücadelesinin önemini ortaya koymaktadır.  Benzer sonuçlar reygras gibi kışlık buğdaygil yem bitkilerinde de görülebilir.

www.esrefsekerli.com

Tahıllarda kimyasal mücadele için kullanılan ilaç içerikleri tarım bakanlığı ve benzeri kurumların internet sayfalarında yer almaktadır (2). Buğday gibi dik yapraklı bitkilerde geniş yapraklı yabancı otlarla kimyasal ilaçla yapılan mücadelede önemli bir başarı sağlanmıştır. Ancak buğday tarlalarında görülen yabani yulaf (Avena sterilis) ile kimyasal mücadele biraz daha dikkat istemekte özellikle ilaçlama dönemlerine dikkat edilmelidir. Yabani yulaf 5 yapraklı döneme kadar ilaçlama yapılmalı aksi halde kimyasal mücadelenin başarı oranı düşmektedir. Her yıl aynı yabancı ot ilacının kullanılması ise yabancı otların direnç kazanmasına neden olabilmektedir.

www.esrefsekerli.com

Diğer yandan yabancı ot ilacıyla birlikte birçok sıvı gübrenin kullanılması sakıncalı olabilmektedir. Bu tür sıvı gübreler yabancı ot ilacıyla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltmakta hatta ilaçla birlikte çökelerek memeleri tıkamaktadır. Böyle bir durumda yabancı ot, ilaçlanacak yere gübrelenmekte ve rekabette öne çıkmaktadır.

www.esrefsekerli.com

Son zamanlarda akıllı sıvı gübrelerin içindeki mineraller etkili koruyucu maddelerle desteklenmektedir. Böylelikle akıllı sıvı gübrelerin yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılmaları bir problem oluşturmamakta, yabancı otları öldürürken yetiştirdiğimiz bitkinin güçlü bir şekilde büyüme ve gelişmesine imkân sağlanabilmektedir.

www.esrefsekerli.com

Buğday gibi tahılların kardeşlenmeleri sırasında yapılan çinkolu gübreleme verimi %13 artırmıştır (3). Eşref Şekerli firması tarafından üretilen azot ve çinko kaynağı NitroZinc Fort ile Fosfor-Çinko kaynağı PhosZinc Fort akıllı sıvı gübrelerinin yabancı ot ilaçlarıyla güvenle karıştırılabileceği göz önüne alınırsa hem yabancı otların vereceği %20-30 zarar bertaraf edilmesi hem de %13 ve belki daha fazla verim artışı sağlanabilmesi mümkün olacaktır. Yaprak gübresi olarak çinko katkılı gübrelerin kullanımlası durumunda buğday verimin %100 civarında arttığına dair çalışma da mevcuttur (4). Pakistan ise tuzlu şartlarda yapılan bir çalışmada potasyumlu ve çinkolu gübrelemenin tuzluluğa direnci arttırdığı dane verimini %40’a yakın artırdığı belirtilmiştir.    

www.esrefsekerli.com

Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu Eşref Şekerli kalite ve güvencesiyle üretilen akıllı sıvı gübrelerden öncelikle NitroZinc Fort ve/veya PhosZinc Fort ilave uygulama maliyeti olmadan yabancı ot ilaçlarıyla birlikte karıştırıp buğday, arpa ve reygras tarlalarında kullanmanız kalite ve veriminizi artıracaktır. İlaçların daha etkili olması için uygun ilaçlama zamanı ve hava sıcaklığı bilgilerine riayet ediniz. 

Yabancı ot ilaçları dahil diğer tarım ilaçlarıyla güvenle karışabilen akıllı sıvı gübrelerimiz hakkında promosyon, teknik destek ve tedarik bilgilerini aşağıdaki çağrı merkezi numaralarımızdan temin edebilirsiniz.

Bolluk ve bereket dolu bir sezon dileğiyle…

 

*Bu makale Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN tarafından hazırlanmıştır. 4 Ocak 2021. Eşref Şekerli Danışmanlık Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Marangozlar Caddesi No:25/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.

Web: https://www.esrefsekerli.com

Çağrı merkezi Tel: +90212 709 4610.

Whatsapp servis hatları:

https://wa.me/905551404610  Onur

https://wa.me/905551404617  Burak

https://wa.me/905551404611  Selçuk

https://wa.me/905551404619 Hacı Vehbi

https://wa.me/905551404615  Fatih.

https://wa.me/905551404614  Mustafa

https://wa.me/905523904620 Taner

 

KAYNAKLAR:

  1. Mongia AD, Sharma RK, Kharub AS, Tripathi SC, Chhokar RS, and Jag Shoran (2005). Coordinated research on wheat production technology in India. Karnal, India: Research Bulletin No. 20, Directorate of Wheat Research. 40 p.
  2. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/zmmae/Belgeler/Kutu%20Men%C3%BC/%C3%A7ift%C3%A7i%20b%C3%BClteni/bu%C4%9Fday%20ve%20arpa%20tarlalar%C4%B1nda%20yabanc%C4%B1%20ot%20m%C3%BCcadelesi.pdf
  3. Zoz, T., Steiner, F., Fey, R., Castagnara, D. D., & Seidel, E. P. (2012). Response of wheat to foliar application of zinc. Ciência Rural42(5), 784-787.
  4. Yilmaz, A., Torun, H.B., Gultekin, I., Karanlik, S., Bagei, S.A. and Cakmak, I. (1997) Effect of Different Zinc Application Methods on Grain Yield and Zinc Concentration in Wheat Cultivars Grown on Zinc Deficient Calcareous Soils. Journal of Plant Nutrition, 20, 461-471.

 

#esrefsekerligübre #akıllıgübre #yaprakgübresi #bitkibesleme #sıvıgübre #humifort #phoszincfort #nitrozincfort #potasfort #calcifort #coppafort #hümikasit #fülvikasit #humikasit #fulvikasit #meyvecilik #sera #seracılık #bağ #bağcılık #zeytincilik #zeytin #gelecektarımda #tarımdakal #çiftçi #tarımheryerde #tarımdabaşarı