YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ İLE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN DAHA ÇOK KAZANIN

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ İLE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN DAHA ÇOK KAZANIN

www.esrefsekerli.com

 

Genelde verimi artırmak ya da birim alandan daha fazla verim elde etmek fazla kazancın bir ölçüsü olarak görülür. Küçük tarım işletmelerine baktığımızda birim alandan alınan verim büyük tarım işletmelerine göre daha büyüktür (1). Ancak, verimliliğe baktığımızda büyük tarım işletmelerinin daha verimli ve kazançlı olduğu görülmektedir (2). Çoğu çiftçimiz birim alandan (dekar veya dönüm) aldığı ürünün parasal karşılığından masrafları çıkararak karlılık analizini yapmaktadır.

 

www.esrefsekerli.com

 

Dünyada çiftlik sayıları gittikçe azalmaktadır buna karşın tarımsal üretim artmaktadır. Örnek olarak Avustralya’da 1989- 2004 arası ortalama çiftlik alanı %50 büyürken toplam çiftlik sayısı %25 azalmıştır. Bunun yanında çiftliklerin %16’sı toplam üretimin %75’ini karşılamıştır  (3). 

Ülkemizde tarım arazilerinin %30’a yakını 100 dekarın altında tarım yapan işletmelerdir. Bu %30’luk alanda ise tarım işletmelerinin %80’inden fazlası yer almaktadır ve İşletmelerin tarım arazisi ortalama parça büyüklüğü ise 13 dekardır. (TÜİK, 2016). Diğer bir deyişle Tarım işletmelerimizin çoğu küçük tarım işletmesi niteliğindendir.

 

www.esrefsekerli.com

 

Aslına bakarsanız çiftçimiz deryaları geçip derede boğulmaktadır. Neden mi? Bir çiftçi için başını, ortasını veya sonunu kestiremediği çevre şartlarında üretime girişmek gerçekten büyük cesarettir. Bunca meşakkatli bir üretim sezonundan sonra elde ettiği ürünü bir de değerini önceden tahmin edemediği pazar şartlarına hazırlamak ve sunmak daha da büyük bir özveridir. Hele onca özenle ürettiği bir ürünün yaptığı masrafı karşılamaması dramı daha derin hale getirebilir.

 

www.esrefsekerli.com

 

Büyük tarım işletmeleri verimliliğini ve karlılığını ortaya koymasına rağmen, küçük çiftçilerimizin verimsiz çalışmasının sosyolojik, siyasi ve ekonomik sonuçları da olumsuz olacaktır.  Bu nedenle küçük çiftçilerimizi asla göz ardı etmemeli mümkün olduğunca destek olmamız gerekmektedir. Bu devlet eliyle olduğu gibi sivil toplum dayanışmasıyla da olabilir. Peki, küçük işletmeleri nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Bunun örnekleri var mı?

www.esrefsekerli.com

 

Öncelikle birim alandan alacağınız ürünün değerine göre verimlilik tahmini yapmak hatalıdır. Verim yerine verimlilik üzerinde durulmalıdır. Girdilerin pahalı olduğu bir yerde gereğinden fazla girdi kullanımı verim artışını heba edebilmektedir.  Diğer bir deyişle çok pahalı gübre, enerji, sulama kullanıp ortalamanın üzerinde verim aldığınız bir ürünün değeri bazen hasat masrafını bile karşılamayabilir. Bu nedenle kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak gerekir.

 

www.esrefsekerli.com

 

Önceliğimiz uzun vadeli planlar olmalı en az 5 sezonluk ürün desenimiz belli olmalıdır. Her yıl aynı ürün ekilerek toprağı hastalık ve zararlılara mesken tutmamak gerekir. Maalesef kiracılık ve ortakçılık yapılan alanlarda uzun vadeli planlar pek olmamakta ekim nöbeti ya da münavebe verimli şekilde tasarlanmamaktadır bu nedenle hastalık ve zararlılarla mücadele çoğu zaman akamete uğramakta ve gereğinden fazla kimyasal ilaç masrafı yapılmamaktadır.

 

www.esrefsekerli.com

 

Münavebede bitki seçimi iyi tasarlanmalı, pazarın ihtiyaçları da göz önüne alınarak piyasa dalgalanmasından en az etkilenecek bitkiler seçilmelidir. Bunun için eğer tarla büyükse tarla bölünerek değişik ürünler yetiştirilebilir böylece bir üründen edilen zarar diğer ürünle kapatılabilir.

 

www.esrefsekerli.com

 

Diğer bir husus münavebede yem bitkilerine yer verilmelidir. Günümüz şartlarında yem bitkileri üretiminin hem hayvancılar hem de bitkisel üreticiler için son derece karlı olduğunu göstermektedir. Yaptığımız araştırmada bölge şartları göz önüne alınarak en çok ekilen tarla bitkileri ve yem bitkilerinin maliyet analizlerini yaptık (Tablo 1).

 

www.esrefsekerli.com

 

Ekonomik analizimiz, birçok veriyi göz önüne alarak yapılmış ve yem bitkilerinin diğer tarla bitkilerinden çok daha kazançlı bir üretim şekli olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemizde pek ekilmeyen ancak mısırla eşdeğer silaj verilerine sahip olan ve domuz zararından etkilenmeyen şeker sorgumu incelenen tüm tarla bitkilerinden kıyaslanmayacak derecede daha kârlı olduğu gibi diğer yem bitkilerinden de en az 3 kat daha kârlı olduğu görülmüştür. Yem bitkileri kazançlı olduğu kadar toprağı iyileştirici tarafıyla da öne çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle küçük tarım işletmelerinin yem bitkilerinin üretimi konusunda daha istekli olması sorgum gibi girdileri düşük ve daha kârlı ürünleri tercih etmesi gerekmektedir. Bugün birçok endüstri ve tahıl bitkilerinin verim potansiyelini yakaladığı ve genetik olarak daha fazla verim artışının zorlaştığı düşünülürse verimli ve üretim maliyeti daha az olan bitkilerin üretim desenine alınması hem kişisel zenginliğimizi hem de ülkemiz tarım ve hayvancılığının kalkınması için önemli bir girişim olacaktır.

 

www.esrefsekerli.com

 

Eşref ŞEKERLİ firması olarak gelişmeleri takip edip çiftçilerimiz için en faydalı, verimli ve kaliteli ürün ve ekipmanları gündeminize taşıyarak kârınızı artıcı bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Size uygun ürünleri incelemek, satın almak veya bilgi almak için lütfen www.esrefsekerli.com sitemizi ziyaret ediniz.

 

*Bu derleme ve ekonomik analiz Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN tarafından hazırlanmıştır. 19 Haziran 2020. Eşref Şekerli Danışmanlık Hayvancılık Ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Marangozlar Caddesi No:25/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.
Çağrı merkezi Tel: +90212 709 4610. Whatsapp: +905551404610
E-mektup: merayman@esrefsekerli.com
Web: https://www.esrefsekerli.com

Facebook: https://www.facebook.com/E%C5%9Fref-%C5%9Eekerli-Tecr%C3…/…/

 

KAYNAKLAR:

 

  1. Aragon, F. M., Restuccia, D., & Rud, J. P. (2019). Are small farms really more productive than large farms?. NBER Working Paper, (w26331).
  2. Collier, Paul and Stefan Dercon, “African Agriculture in 50 Years: Smallholders in a Rapidly Changing World?,” World Development, 2014, 63, 92 – 101. Economic Transformation in Africa
  3. Sheng, Y., Davidson, A., Fuglie, K., Zhang, D., 2016. Input substitution, productivity performance and farm size. Austral. J. Agric. Resource Econ. 60, 327–347.

 

 

#esrefsekerli #gelecektarımda #tarımdakal #çiftçi #tarımheryerde #tarımdabaşarı #kalitelitohum #kaliteliyemtohumu #yembitkisi #yonca #yazotu #eşrefşekerliyazotu #holstein #hoştayn #holştayn #anahtarteslimçiftlik #reygras #ryegrass #teffgras #tefgras #tfegras #çim #yeşilot #ot #italyançimi #italianryegrass #yembitkileri #kabayem #büyükbaş #küçükbaş #besi #süt #çiftlik #tarım #ziraat #istanbul #ankara #izmir #aydın #muğla #denizli #antalya #konya #adana #diyarbakır #erzurum #ağrı #kars #canlıhayvan #simental #gebedüve #damızlık #çiftlikinşaatı #çiftlikkurulumu #çiftlikyönetimi #ızgaralısistem #besiçiftliği #sütçiftliği #danışmanlık #rasyon #besi #ucuzbesi #silaj #mısırsilajı #otsilajı #koruyucuhekimlik #EşrefŞekerli #EşrefŞekerliHibeVeDestekHattı #EşrefŞekerliDanışmanlıkHayvancılıkveTarımÜrünleri