YONCA TARIMINDA YÜKSEK VERİM ALMA YÖNTEMLERİ!!!

YONCA TARIMINDA YÜKSEK VERİM ALMA YÖNTEMLERİ!!!

Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN

www.esrefsekerli.com

 

Yoncanın ne kadar değerli bir yem bitkisi olduğu üzerine fazla söze gerek yoktur. Bir yonca ekim sezonuna daha girdik ve yonca ekimi yonca tarımının en kritik safhalarından biridir. Bu nedenle yonca ekmeden önce -nelere dikkat edilirse daha verimli bir sezon geçiririz- konusu üzerinde hassasiyetle durmak gerekmektedir.

www.esrefsekerli.com

 

TOPRAK

Birinci olarak ekimden önce toprak analizi yoncanın besin ihtiyacını belirleme ve gübre masraflarının azaltılması açısından önemlidir. Tarlanın büyüklüğüne göre örnek sayısı artırılabilir. Yaklaşık 50-60 dekarlık alan için bir örnek hesap edilebilir ama bu tarlanın tekdüzeliği durumuna göre artırılabilir.

Yoncanın tarlayı iyi bir şeklide kapatması için asitlik derecesi ya da pH’ın 6.8 olması idealdir tabi bu toprağın alt katmanlarındaki pH ile de doğrudan ilgilidir. Toprağın alt tabakasındaki pH 6,0 dan yüksekse pH 6,5 uygundur. Yonca tuzluluğa toleranslı bir bitkidir tuzluluk oranı %0,35’e kadar olan topraklarda yetişebilir. Tabi ki tuzluluk oranı %0,15’ten düşük olması verimi artıracaktır. Tuz oranı arttıkça verim kaybı olacaktır. Tuzluluğa ve pH düzensizliğine karşı ekimden önce humik asit uygulaması güçlü bir çıkış için tavsiye edilmektedir. Tuzlu topraklar için kireç uygulaması yapılabilir, yonca topraktan bol kireç kaldırır ancak kireci aşırı fazla olan topraklar için ise kükürt uygulaması yapılmalıdır. Çünkü aşırı kireç bir çok mineral maddenin alımına engel olur.

www.esrefsekerli.com

Yonca için topraktaki fosfor ihtiyacı oldukça fazla orandadır, yarayışlı fosfor (P2O5) 25-50 ppm (mg/Kg) arasında yeterli olmakta bazı kaynaklarda bu oran 79 ppm kadar tavsiye edilmektedir. Yonca topraktan oldukça fazla potasyum (K2O) alır. Genelde Türkiye topraklarının büyük bir kısmı potasyumca zengindir. Yonca için toprakta 110-320 ppm yeterli olsa da bu oranın üstünde de yonca başarılı bir şekilde gelişme gösterebilir. Ancak Karadeniz bölgemizde ve fazla yağış alan bölgelerde potasyum az olabileceğinden bu bölgede yonca yetiştirenler mutlaka potasyumlu gübreleme yapmak durumundadırlar.

Yonca azotlu gübreye ihtiyaç duymasa da daha önce yonca ekilmeyen bölgelerde güçlü çıkış ve köklenme için bir miktar azotlu gübre gerekebilir. Daha sonraki sürelerde kök gelişimi ilerledikçe yonca kendi azotlu gübresini köklerindeki bakteriler yardımıyla kendisi yapar. Yonca ekerken bakteri aşılaması yapılması köklerde azot yapan bakteri sayısı ve işlevini artıracaktır.

Yonca bir yem bitkisi olduğu için hayvanların da gereksinimlerine göre mineral madde takviyesi bitkisel ve hayvansal verimlerin artırılmasında önemli olacaktır. Biçimden iki hafta sonra kadar yapılacak çinko, bor ve bakır gibi yaprak gübresi uygulamaları yemin kalitesini ve verimini artırdığı gibi hayvanlara koruyucu hekimlik de sağlar.

www.esrefsekerli.com

 

ÇEŞİT SEÇİMİ

Yonca çeşitleri genelde değişik iklim şartları için dormansi değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Dormansisi düşük (3 dormansi) çeşitler soğuktan dondan korunmak için baharda çok geç uyanır yüksek ve çok soğuk yerler (Doğu Anadolu Bölgesi) için idealdir ancak verimleri düşüktür. Orta dormansili çeşitler (5 dormansi) 3 dormansili çeşitlere göre baharda biraz daha erken uyanır ve soğuk iklimlere dayanır (İç Anadolu, Marmara’nın bazı kesimleri). Dormansisi yüksek olan çeşitler en verimli olanlardır ve ılımına iklim bölgeleri ve sahil kuşağı için idealdir. Geç uyur erken uyanır ve sulu ve bakımlı şartlarda bu da biçim sayısı ve verimi artırır. Tohum alırken sadece dormansi değil hastalıklara ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin seçimi de verimliliği artıracaktır. Ekimden önce yonca tohumlarını kaplamak düzenli çıkış sağlanması açısından faydalıdır. Kaplanmış tohum almak yerine ekim sırasında tohumların çiftçiler tarafından kaplanması hem daha ucuz hem de daha verimli bir çıkış sağlayacaktır.

www.esrefsekerli.com

EKİM

Yetiştirmesi oldukça kazançlı olan yonca gibi küçük ve hafif tohumlu bitkilerin ekimi ve bakımı biraz daha özen istemektedir. Yonca düz yerlere ekilmeli veya arazi tesviyesi iyi yapılmalıdır. Bu tür küçük tohumlu bitkileri ekerken tohumun yüzeye ekilmesi (0,5- 1 cm ekim derinliği), merdane ile bastırılması gerekir aksi halde derine düşen tohumlar çoğunlukla ölür. Ekim işlemi bahar ve sonbahardaki don olayları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Dekara 3-5 kg tohum yeterlidir, daha fazla tohum atıldığında çıkışlarda ve yoncanın gelişmesinde sorunlar oluşturabilir. Tohum ne kadar eşit düşerse o kadar iyi çıkış ve gelişme olur.

www.esrefsekerli.com

 

YABANCI OTLAR VE ZARARLILAR

Hangi çeşit seçilirse seçilsin tohumların temiz olması özellikle küsküt tohumunun karışık olmamasına özen gösterilmelidir. Diğer yabancı otlar da küsküt kadar zararlı olabilir bu nedenle yabancı otlarla kültürel veya kimyasal mücadele önemlidir. Yoncaya ruhsatlı kimyasal ot ilaçları (herbisitler) mevcut olup hem geniş hem de dar yapraklı yabancı otların mücadelesini kolaylaştırmaktadır. Ekimden bir ay önce glifosat türü hebisitlerle tarlada yabancı ot temizliği yapmak çıkış gücünü ve gelişimini artırır.

Yonca fidelerin taze dönemlerde çekirgeler musallat olabilir. Bunun yanında yonca tarlanızın üstünde çok fazla kuş geziyorsa mutlaka tarlayı gezin ve hortumlu böcek veya diğer zararlıların tespitini yapın.

Yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadelede size en yakın bitki koruma uzmanına danışarak ilaç uygulaması yapınız.

www.esrefsekerli.com

 

SULAMA

Diğer bir husus küçük tohumlu bitkilerin ekiminden sonra çıkış olana kadar toprak yüzeyinin sürekli nemli olması gerekir. Bahar ve yaz ekimlerinde bir- iki sulamadan sonra toprak yüzeyinin kuruması özellikle sıcak yaz aylarında yeni çimlenen filizlerin kuruyup ölmesine neden olur, bundan sonraki sulamalar fayda etmez. Bu tür hassasiyetleri barındırdığı için küçük tohumlu bitkiler için dekara atılan tohum sayısı ile çıkış gösteren bitki sayısı arasında farklar olabilir. Yonca genelde yağmurlama ve salma sulama ile sulanmaktadır. Ancak su kısıtlı olan ülkelerde pivot sulama sistemleri ve yer altından kısıtlı sulama sistemleri de kurak bölgelerde yonca yetiştirmeyi imkanlı kılmaktadır. Sulama miktarı bölgedeki sıcaklık ve buharlaşma oranı dikkate alınarak yapılmalıdır. Genelde bahar aylarında 15 günde bir sıcak aylarda ise 10 günde bir toprağın üst 1 metrelik kısmı suya doyana kadar (tarla kapasitesi) sulanmaktadır. Su olmayan yerde yonca ekilmemelidir.

www.esrefsekerli.com

 

BİÇME/HASAT

Derin biçimler yoncanın ileriki dönemlerde gelişmesini zayıflatır hatta ölümüne bile yol açabilir. Bu nedenle biçim 8 cm’den daha derin olmamalıdır. Biçimde altın kural %10 çiçeklenmedir. Bu dönemde yüksek protein ve verim alınır. İlk biçim kök gelişiminin artması için geciktirilebilir ve geç biçilen yonca özellikle erken dönemdeki hayvanlar için daha değerlidir. İlk biçimdeki gecikmeler bazı yabancı otların da tekrar çıkışını engelleyebileceğinden faydalıdır.  Yaprak gübreleri uygulamaları biçimden iki hafta sonra yapıldığında en iyi sonuçlar alınmıştır. Biçimden sonra dikkat edilecek diğer bir husus balyaların veya otların çok üzün süre tarlada kalmamasıdır. Uzun süre tarlada kalırsa alttaki yoncaları zayıflatır ve öldürür bu da verim ve kalite kaybına neden olur.

www.esrefsekerli.com

 

PAZARLAMA

Küçük balya yoncalar genelde keçi koyun gibi küçük başlar için daha uygundur. Büyük balyalar ise süt ve besi sığırları için kullanılır. Bu nedenle nem oranı ve ağırlık oranlarını iyi hesaplayarak amaca göre balyalama ve nakliye işlemleri yapılmalıdır. Aksi halde tarlada kazandığınızı balyacıya veya nakliyeciye verirsiniz.

Sonuç olarak yonca tarımı iyi bir planlama gerektirmektedir. Daha önce ayağı toprağa değmemiş birinin sabah kalkıp “hadi yonca” ekelim kararı vermesi kendisini ve çevresini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle danışmanlık hizmetlerine müracaat etmek uzmanlarla çalışmak ekimden pazarlamaya her zaman riskleri azaltır.

 

Detaylı bilgiler ve kazancınızı artıracak diğer ürünler ve siparişler için www.esrefsekerli.com’dan bize ulaşıp çağrı merkezimizle her zaman irtibat kurabilirsiniz. Bereketli bir sezon dileğiyle.

 

*Bu makale Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN tarafından hazırlanmıştır. 11 Eylül 2020. Eşref Şekerli Danışmanlık Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Marangozlar Caddesi No:25/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.

E-mektup: merayman@esrefsekerli.com
Web: https://www.esrefsekerli.com

Çağrı merkezi Tel: +90212 709 4610.

Whatsapp servis hatları:

https://wa.me/905551404610  Onur.

https://wa.me/905551404617  Burak.

https://wa.me/905551404611  Selçuk

https://wa.me/905551404619 Hacı Vehbi

https://wa.me/905551404615  Fatih.

https://wa.me/905551404614  Mustafa

https://wa.me/905523904620 Taner

 

#esrefsekerli #gelecektarımda #tarımdakal #çiftçi #tarımheryerde #tarımdabaşarı #kalitelitohum #kaliteliyemtohumu #yembitkisi #yonca #yazotu #eşrefşekerliyazotu #holstein #hoştayn #holştayn #anahtarteslimçiftlik #reygras #ryegrass #teffgras #tefgras #tfegras #çim #yeşilot #ot #italyançimi #italianryegrass #yembitkileri #kabayem #büyükbaş #küçükbaş #besi #süt #çiftlik #tarım #ziraat #istanbul #ankara #izmir #aydın #muğla #denizli #antalya #konya #adana #diyarbakır #erzurum #ağrı #kars #canlıhayvan #simental #gebedüve #damızlık #çiftlikinşaatı #çiftlikkurulumu #çiftlikyönetimi #ızgaralısistem #besiçiftliği #sütçiftliği #danışmanlık #rasyon #besi #ucuzbesi #silaj #mısırsilajı #otsilajı #koruyucuhekimlik #EşrefŞekerli #EşrefŞekerliHibeVeDestekHattı #EşrefŞekerliDanışmanlıkHayvancılıkveTarımÜrünleri #maralfalfa #elephantgrass #filotu